Dzień Predszkolaka

20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci,  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 

    Tego dnia młodsza grupa przedszkolna również obchodziła to ważne Święto. Przygotowane zostały dla dzieci niespodzianki i atrakcje. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach z balonami, tańcach przy ulubionej muzyce, malowaniu rękami na folii. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Złożyliśmy wszystkim dzieciom życzenia samych radosnych dni w naszym przedszkolu, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń! Samorząd uczniowski naszej szkoły również pamiętał o wszystkich przedszkolakach wręczając im słodkie upominki.

   Niech Wasze marzenia się spełniają!!!

Aktualności, Rok 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 01 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Laszczynach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Tradycyjnie najpierw wszyscy uczniowie i nauczyciele udali się na mszę św. w kościele parafialnym w Chodaczowie.

Następnie w sali gimnastycznej naszej szkoły Pani Dyrektor Grażyna Pytel powitała wszystkich zebranych nauczycieli, rodziców oraz uczniów i przedszkolaków. Pani Dyrektor przedstawiła również grono pedagogiczne i poszczególnych wychowawców klasy.
Na zakończenie życzyła wszystkim podopiecznym Szkoły Podstawowej w Laszczynach owocnej edukacji i wielu sukcesów.

Aktualności, Rok 2022/2023