Klasa I w roku szkolnym 2022/2023 wzięła udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w trzech obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły poprzez propagowanie prawidłowych zachowań, jak również przekazywanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nasi pierwszoklasiści chcąc zweryfikować zdobytą podczas zajęć wiedzę przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Składał się z 10 pytań nawiązujących do omawianych zagadnień. Ponieważ ma bardzo przyjazną formułę stanowi doskonały sposób na sprawdzenie przez ucznia co już umie, wie, potrafi, a co jeszcze musi powtórzyć.

Pierwszaki wykazali się bardzo dużą wiedzą i uzyskali z testu wysokie wyniki. Tym samym otrzymali Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Serdecznie gratulujemy.

Aktualności, Rok 2022/2023