W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki z grupy Starszej przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola – zachęcanie do głośnego czytania dzieciom, wprowadzenie dzieci w świat literatury, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela. Projekt składał się z 5 modułów, które miały określone cele i zadania do wykonania. Z wytrwałością realizowaliśmy kolejne moduły dzięki czemu w efekcie końcowym placówka otrzymała certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.

Aktualności, Rok 2022/2023