Język angielski dla przedszkolaków

Zachęcam do posłuchania piosenek:

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=do+you+like

Dzieci ćwiczą dialog:

Do you like … ?  Czy lubisz..? do ju lajk

Yes, I do J No, I don’t L jes aj du/noł aj dont

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

Are you hungry? Jesteś głodny? Ar ju hangri

3 Dla młodszych dzieciaczków – piosenka do liczenia https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho

4 „Who took the cookie from the cookie jar?” Kto zabrał ciasteczko ze słoiczka? J
 Piosenka do poznawania zwierzątek https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

5 „The wheels on the bus” Dzieci naśladują autobus J
https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4

Ponadto:

Przesyłam materiały dotyczące nadchodzącego Dnia Mamy. 

https://view.genial.ly/5ec11b0e8e243b0d5a334e15/interactive-image-mothers-day  tutaj dzieci mogą posłuchać wymowy nowych słówek 🙂 

https://view.genial.ly/5ec216cd4a81770d9df538f7/interactive-image-mothers-day klikamy na serduszka – w każdym ukryte jest zadanie (piosenka/kolorowanka)  należy zacząć od kliknięcia przycisku „play” a dopiero potem na serduszka. 

https://view.genial.ly/5ec13fa88e243b0d5a335ac7/guide-mothers-day  zestaw kolejnych piosenek – tutaj należy klikać strzałkami.

Dodatkowo w tej prezentacji dzieci powtórzą sobie nazwy członków rodziny https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole 

Język angielski 25-29.05.2020r.

Materiał dla klasy I

Unit 8

My party – moje przyjęcie

Słówka do zapamiętania:

cat (ket) – kot

dog (dog) – pies

mouse (małs) – mysz

rabbit (rabit) – królik

duck (dak) – kaczka

bird (berd) – ptak

hamster (hamster) – chomik

fish (fysz) – ryba

horse (hors) – koń

tortoise (tertys) – żółw

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na str. 60 ćw. 1 i 2 oraz str.61ćw. 3 i 4.

Materiał dla klasy II

Słówka do zapamiętania:

car (kar) – auto

lorry (lori) – ciężarówka

bus (bas) – autobus

plane (plejn) – samolot

tractor (traktor) – traktor

boat (bołt) – łódka

train (trejn) – pociąg

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na str.52 ćw. 5 oraz zadań na str. 54 ćw. 9 i 10.

Materiał dla klasy III

Zwroty do zapamiętania:

eat (it) – jeść

don’t eat (dont it) – nie jeść

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na str. 52 ćw. 5 i str. 54 ćw. 9 (napisz i narysuj to co lubisz jeść a czego nie lubisz).

Tematyka dla klasy III 25-29.05.2020r.

KLASA III

25.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Dobry doktor.

– P.s. 54-55,  Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pod tekstem.

– Ć. s. 56-57.

26.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Spotkanie z Karolcią.

Napisz w zeszycie metryczkę książki ,,Karolcia” Marii Kruger (autor, tytuł, ilustrator, miejsce akcji, postaci pierwszoplanowe, postaci drugoplanowe).

Ćwiczenia s. 31, 32, 33.

Edukacja matematyczna

Zeszyt ćwiczeń str. 67, ćw. 1, 2, 3, 4

27.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Przygody Karolci.

– Ć. s. 34-35.

Edukacja matematyczna

Zeszyt ćwiczeń str. 68 ćw. 1, 2, 3, 4.

28.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Nasi sąsiedzi.

– P, s.58-59

– Ć. s. 60, 61, 62.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 5, ćw. 1, 2, 3.

29.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: Poznajemy kraje europejskie.

-P. s. 60-61

– Ć. s. 63-64.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 57, ćw. 5, 6, 7.

Tematyka dla klasy II 25-29.05.2020r.

KLASA II

25.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Układamy opowiadanie

– P. s. 46-47.

– Ć. s. 58-59.

Edukacja matematyczna

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości w zakresie 4 działań.

Zapisz w zeszycie po 10 działań na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Oblicz działania.

26.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Królowa naszych rzek.

– P. s. 50,51, 52.

– Ć. s. 64.

Edukacja przyrodnicza

– P. s. 53

Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.

– PM. s.58-59.

– Ć. s. 68.

27.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Z wizytą pod Wawelem.

– P. s. 54-55

– Ć. s. 65, 66, 67.

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

– PM. S. 60.

– Ć. s. 69.

28.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Jak powstała Warszawa?

s. 56-57

Ć. s. 68-69.

29.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: Toruń – miasto Mikołaja Kopernika.

s. 58-59.

Ć. s. 70-71

Edukacja matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe.

– PM. s. 60.

– Ć. s. 70.

Tematyka na dni od 25.05.2020 do 29.05.2020 dla klasy 1

25.05.2020 – poniedziałek

 1. Przeczytaj/wysłuchaj tekstu P.s.30-31.
 2. Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem
 3. Uzupełnij ćw. pol. s.31 i 32
 4. Zapisz w zeszycie nazwy członków rodziny.

Członkowie rodziny to: mama, tata, syn, córka, babcia, dziadek, siostra, brat, ciocia, wujek.

 1. Zapisz liczby jako sumę dziesiątek i jedności np.:

23= 20+3

43=

12=

46=

75=

Podaj 5 swoich przykładów.

 1. Wykonaj laurkę dla Mamusi z okazji jej święta według własnego pomysłu. Jeśli potrafisz zapisz życzenia.

26.05..2020 – wtorek

 1. Poznaj spółgłoskę „ dż” P.s.32
 2. Przeczytaj tekst P.s.32 i 33,wyszukaj w tekście wyrazy z „dż” i zapisz je w zeszycie.
 3. Naucz się pięknie czytać.
 4. Uzupełnij ćw. pol. s. 33 i 34
 5. W zeszycie w kratkę zapisz liczby, między nimi wstaw znak; <, >, =.

40…..60….70….20……10….10….40….60….90…20…..30……

27.05.2020 –środa

 1. Przeczytaj tekst „Nagła sprawa” P.s.34.
 2. Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.
 3. Zapoznaj się z zasadami zachowania w sklepie P.s.35
 4. Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s.35.
 5. 28.05.2020 czwartek
  1. Uzupełnij zeszyt do kaligrafii s.53
  2. Policz w wyrazach głoski, litery, sylaby.
    Liczba głosek Liczba liter Liczba sylab
  dżem      
  drożdże      
  dżdżownica      
  dżungla      
  niespodzianka      
  prezent      
  dżokejka      

   

 6. 29.05.2020 piątek

  Naucz się czytać P.s.34

 7. Poćwicz pisanie na klawiaturze komputera.
 8. Przeczytaj wiersz P.s.36 (naucz się czytać).
 9. Odpowiedz na pytania umieszczone pod wierszem.
 10. Uzupełnij ćw. Pol. s.36

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej (dla dzieci rodziców, którzy zamierzają wrócić do pracy).
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
  w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków.
 • Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

* Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in. następujące założenia:

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

[1] Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

Język angielski 18-22 maja 2020 r.

Materiał dla klasy I

Zwrot do zapamiętania:

I’m wearing …(ajm łerink) – Noszę/Mam na sobie…..

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na stronie 58 i 59 ćw. 13 (proszę pokolorować termometry na kolor czerwony jeśli dzieci są ubrane na lato, a na kolor niebieski jeśli są ubrane na zimę), ćw. 14 ( zaznaczamy znakiem V okienko obok dziecka, które jest ubrane odpowiednio do pory roku na obrazku), ćw. 15. (odnajdujemy drogę Roszpunki do korony i podpisujemy wyrazy tych ubrań po śladzie, które znaleźliśmy po drodze), ćw. 16 (powtarzamy słówka i przyklejamy naklejki).

Materiał dla klasy II

Unit 7

Our world (ałer werld) – Nasz świat (poznajemy nazwy elementów przyrody)

Słówka do zapamiętania (można je wpisać do zeszytu):

river (riwer) – rzeka

forest (forest) – las

mountain (małtyn) – góra

field (fild) – pole

lake (lejk) – jezioro

town (tałn) – miasto

Zwroty do zapamiętania:

There’s (ders) – tam jest

There are (der ar) – tam są

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 50 ćw. 1 (podpisać obrazki), ćw. 2 (przeczytać zdania i wpisać w kratki literę a lub b w zależności na którym obrazku widać dany element), ćw. 3 (przeczytać zdania pod obrazkiem i wpisać Yes/Tak jeśli jest to na nim widoczne No/Nie jeśli nie jest).

Materiał dla klasy III

Unit 7

Lion seat meat (lajons it mit) – Lwy jedzą mięso

Słówka do zapamiętania (można je wpisać do zeszytu):

antelope (atelołp) – antylopa

crocodile (krokodajl) – krokodyl

fruit (frut) – owoce

grass (gras) – trawa

leaves (liws) – liście

meat (mit) – mięso

frog (frog) – żaba

bird (berd) – ptak

bugs (bags) – owady

seeds (sids) – nasiona

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 50 ćw. 1 , 2, 3 i 4 ( wpisać wyrazy z ramki w odpowiednią tabelkę: mięso, trawa, owady).

Tematyka na dni 18-22 maja 2020 r. klasa II i III

KLASA II

18.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Moja mama jest wspaniała.

– P. s. 33, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania pod tekstem 1,2,3.

– Ć. s. 46-47

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań.

– P. s.53, zad. 1,2,3, 4*, 5*.

– Ć. s.64, ćw. 1,2,3*, 4, 5*.

19.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Święto wszystkich dzieci.

– P. s. 38-39, przeczytaj wizytówki dzieci i odpowiedz na pytania poniżej 1 i 2.

– Ć. s. 54-55

– P. s 40, ćw. 1-2

Edukacja matematyczna

Temat: Miary długości-metr i centymetr.

– PM. s.54-55, zad. 1,2,3,4,5*

– Ć. s. 65, ćw. 1 i 2.

20.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Każdy z nas jest ważny.

– P. s. 41, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania 1, 2 i 3.

– Ć. s. 56-57

– P. s. 42, ćw. 1 i 2.

Edukacja matematyczna

Temat: Działania w zakresie 100.

– P. s.56-57, zad. 1-9, 10*, 11*.

21.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Planujemy zakupy. Piszemy opowiadanie.

 1. s. 43-45, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania pod nim 1-4.

Ć. s. 58.

 1. s. 46-47, Ć. s. 59.

22.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: O uważnym słuchaniu.

 1. s. 48, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania 1-3.

Ć. s. 60-61.

Edukacja matematyczna

Temat: Sprawdzian wiadomości.

– Ć. s. 62-67.

 

KLASA III

18.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Moja mama jest wspaniała.

– P.s. 36,  Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pod tekstem.

– Ć. s. 45-46, ćw. 1-5.

19.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Nasze podwórze.

– P. s. 38-39, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytani poniżej 1-4.

– Ć. s. 50-51.

Edukacja matematyczna
Podręcznik str.52 – Pomyślę i rozwiążę, ćw. 3, 5, 6,7

20.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Mamy swoje prawa.

– P. s. 40-41. Przeczytaj wiersz i informacje pod nim oraz odpowiedz na pytania 1 i 2, 3*.

– Ć. s. 52-53.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 53 ćw. 1, 2, 3.

21.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Mamy swoje marzenia.

– P, s.52 -53, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania poniżej.

– Ć. s. 54-55.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 54, ćw. 1, 2, 3.

22.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: Dzień odkrywców. Co nas czeka w czerwcu?

-P. s.56-57, przeczytaj informacje o czerwcu i zrób notatkę w zeszycie.

– Ć. s. 58-59.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 55, ćw. 4, 5, 6, 7.

Tematyka na dni od 18.05.2020 do 22.05.2020 dla klasy 1

18.05.2020 – poniedziałek

 1. Przeczytaj/wysłuchaj tekstu P.s.23.
 2. Poznaj spółgłoskę miękką „ dzi” zmiękczoną „i”.
 3. Wyszukaj w tekście wyrazów z „dzi”.
 4. Zapisz w zeszycie :dzi, Dzi, wyrazy z prawej strony tekstu.
 5. Naucz się pięknie czytać.
 6. Uzupełnij ćw. pol. s.25 i 26
 7. Napisz słownie w zeszycie w kratkę liczby, zwróć uwagę na spółgłoski miękkie.

10 – dziesięć

20 – dwadzieścia

30 – trzydzieści

40 – czterdzieści

Wykonaj z papieru łódkę techniką orgiami wg instrukcji na YouTube

19.05..2020 – wtorek

 1. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym P.s.24 i 25
 2. Spróbuj odpowiedzieć na pytania umieszczone pod tekstem
 3. Naucz się czytać „Ludzie jak ptaki”
 4. Uzupełnij ćw. pol. s. 27 i 28
 5. W zeszycie w kratkę zapisz w zeszycie liczby:

50 – pięćdziesiąt

60 – sześćdziesiąt

70 – siedemdziesiąt

80 – osiemdziesiąt

90 – dziewięćdziesiąt (zwróć uwagę na powtarzającą się cząstkę wyrazu)

 1. Wysłuchaj piosenki „Walczyk dla rodziców” wykorzystując płytę.

20.05.2020 –środa

 1. Wykonaj zadania P.s.26 i 27.
 2. Uzupełnij kaligrafię polonistyczną s.52
 3. Wzeszycie w kratkę zapisz liczby jako sumę pełnych dziesiątek i jedności

62=60+2                                         32=

94=                                                 18=

54=                                                  76=

21.05.2020 czwartek

 1. Przeczytaj tekst P. s. 28; odpowiedz na pytania umieszczone pod opowiadaniem.Przeczytaj informację o poszanowaniu cudzej własności.
 2. Uzupełnij ćw. pol. s. 29.
 3. Oblicz:

94-4=                              54-4=                                          72-2=

43-3=                              76-6=                                         12-2=

22.05.2020 piątek

 1. Poćwicz pisanie na klawiaturze komputera.
 2. Przeczytaj wiersz P.S.29 (naucz sią czytać).
 3. Uzupełnij zdania zgadnie z treścią wiersza.

W poniedziałek Tomek ………………………     na Kasią.

We wtorek łobuz   …………………………….   Globus.

W środę Staś   ………………………………Justynie kaptur.

Bartek w czwartek piłką  ……………………………… w okno.

W piątek w szkole  ………….. porządek, sprawcy naprawili wyrządzone szkody.