KLASA II

11.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Dzień odkrywców.

– Ć. s. 42-43

– *Zredagowanie własnego numeru ,,Świerszczyka”- praca dla chętnych uczniów.

Edukacja matematyczna

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia. Rozwiązywanie  zadań z treścią.

– Wykonanie kart do tabliczki mnożenia (Piotruś lub Memory)

12.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Gdyby można było…

– P. s. 30-31, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania pod tekstem.

– Ć. s. 44, ćw. 1 i 2

Edukacja środowiskowa

– P. s. 32, Ć. s. 45, ćw. 4 i 5.

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu 46+20 , 66-20.

– PM. s.50, ćw. 1,2,3

– Ć. s. 61, ćw. 1, 2, 3.

13.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Kim będę, gdy dorosnę.

– P. s. 35, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania 1 i 2.

– P. s. 36, ćw. 1 i 2.

-Ć. s. 48-49, ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie w zakresie 100 różnymi sposobami typu 35+34.

– PM. s. 51, ćw. 1-4

– Ć. s. 62, ćw. 1-4.

14.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Fantazja ubarwia świat.

  1. s. 37, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania pod nim 1 i 2, 3*dla chętnych.

Ć. s. 50-51.

15.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów.

Ć. s. 52-53.

Edukacja matematyczna

Temat: Odejmowanie typu 37-12 w zakresie 100 różnymi sposobami.

– P. s.52, ćw. 1, 2, 3.

– Ć. s. 63, ćw. 1, 2.