11.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Zielono mi. Piszemy opowiadanie.

– P.s. 36,  Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania pod tekstem.

– P. s 37, Zredaguj opowiadanie na podstawie ilustracji i zgromadzonego słownictwa.

Ć. s. 38, ćw. 1-3.

12.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Woda – bezcenny dar.

– P. s. 38-39, przeczytaj tekst informacyjny.

– Ć. s. 39, 40, 41.

Edukacja matematyczna
Podręcznik str.48 ćw. 1, 2, 3.

13.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Kto mieszka w jeziorze.

– P. s. 40-41. Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania.

– Ć. s. 42-43.

Edukacja środowiskowa

Temat: Rośliny i zwierzęta wodne.

– P. s. 42-43, Przeczytaj tekst informacyjny i obejrzyj ilustracje.

– Ć. s. 44.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 49 ćw. 4, 5, 6, 7.

14.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z edukacji polonistycznej.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 50, ćw. 1, 2, 3, 5.

15.05.2020, piątek

Temat: Sprawdzam siebie.

– Ć. s. 48-49.

Edukacja matematyczna

Zeszyt ćwiczeń str. 66. ćw. 1.