11.05.2020 poniedziałek

 1. Przeczytaj wiersz „Wiosenna łąka” opowiadania P.s.14 i spróbuj odpowiedzieć na pytania zamieszczone pod wierszem.
 2. Naucz się pięknie czytać.
 3. Namaluj wiosenną łąkę.
 4. Wykonaj zadanie 1 i2 na P.s.15.Uzupełnij zdania wyrażenia zapisz w zeszycie.
 5. Ćw. mat. S.76, „Rachmistrz matematyczny” s.88 (szachownica umieszczana jest na samolotach wojskowych już ponad 100 lat).

12.05..2020  wtorek

 1. Dokonaj obliczeń „Rachmistrz matematyczny” s. 89 oraz ćw. mat. s.77
 2. Przeczytaj/wysłuchaj tekstu P.s.16 ‘W szkole dla pszczółek”. Naucz się czytać.
 3. Wykonaj ćw. pol. S.19.
 4. Poproś Rodzica, aby przeczytał informację o pszczołach P.s.17

13.05.2020 środa

 1. Za pomocą metra krawieckiego lub innego przyrządu zmierz długość różnych przedmiotów. Narysuj w zeszycie odcinki o dowolnej długości.
 2. Przeczytaj/wysłuchaj opowiadania P. s.18 „Kto puka?”. Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.
 3. Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s. 20 i 21.
 4. Wyjdź na dwór i wysłuchaj śpiewu ptaków, może rozpoznasz niektóre z nich.

14.05.2020 czwartek

 1. Przeczytaj/wysłuchaj tekstu informacyjnego o ptakach i ich gniazdach P. s. 20 i 21.
 2. Uzupełnij ćw. pol. s. 22.
 3. Uzupełnij ćw. mat. s.78

15.05.2020 piątek

 1. Poćwicz pisanie na klawiaturze liter z polskimi znakami diakrytycznymi: ó, ć, ś, ż, ź, ą, ę ł (używaj klawisza Alt).
 2. Uzupełnij ćw. mat. S. 79,
 3. Poznaj głoskę „dź” miękkie i jej zapis P.s.22. Naucz się czytać tekstu.
 4. Zapisz w zeszycie wyrazy z „dź” z podręcznika.
 5. Ćw. pol. s.23 i 24.