Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w tym roku szczególnego, bo przypadającego w 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pragniemy złożyć wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej, nauczycielom oraz uczniom serdeczne życzenia pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, nauki oraz wielu sukcesów dydaktycznych i osobistych.

Aktualności, Rok 2023/2024