Szkoła Podstawowa w Laszczynach wzięła udział w warsztatach „Ochrona powietrza i przeciwdziałania emisjom” w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom.

Naszą szkołę odwiedził Pan Sebastian Sobowiec, dzięki któremu uczniowie m.in.: poznali źródła emisji, dowiedzieli się jak zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie, jak postępować gdy pojawi się smog, co każdy z nas może zrobić, by poprawić jakość powietrza.

Aktualności, Rok 2023/2024