Choć pogoda nie zawsze sprzyja, 21 marca w Polsce uznawany jest za początek wiosny. Tradycyjnym zwyczajem tego dnia jest topienie Marzanny. Dziecięca zabawa to tak naprawdę pozostałość po mrocznych czasach pogańskich, kiedy o nadejściu wiosny miała przesądzić magia.
         Marzanna to lalka zrobiona ze słomy, siana, szmat i papieru. Jest ubrana w kolorową suknię, chustę na głowie i osadzona na długim patyku. Niesie się ją na czele mniej lub bardziej uroczystej procesji, zakończonej wrzuceniem kukły do rzeki lub stawu i w niektórych przypadkach podpaleniem. Popularną rymowanką podczas dokonywania obrzędu jest “MarzannoMarzannoty zimowa panno, ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!”
         Uczniowie klasy III wraz ze swoją Panią również przygotowali Marzannę. Następnie całą szkołą udaliśmy się na boisko szkolne aby ją spalić, a tym samy odstraszyć zimę.