W czwartek 11 marca odwiedził naszą szkołę przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas spotkania Pan Krzysztof Tokarz zaprezentował dzieciom filmiki, które obrazowały skutki niewłaściwych i zarazem niebezpiecznych zachowań na wsi. Pogadanka miała na celu pokazać, że nie do wszystkich obowiązków i zadań w gospodarstwie, dzieci powinny się włączać. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych informacji związanych z bezpiecznym przebywaniem w gospodarstwach rolniczych. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Na zakończenie spotkania zostali obdarowani kalendarzami wyposażonymi w piękne prace konkursowe.
           Ponadto uczniowie zostali dokładnie zapoznani z regulaminem konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.