Nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

W tym celu cała społeczność szkolna udała się pod krzyż w Laszczynach, aby w tym symbolicznym miejscu zapalić znicz, wspólnie zmówić modlitwę za zmarłych i w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy zaznaczyli się w historii naszej ,,małej ojczyzny”, ale również Polski.

Aktualności, Rok 2023/2024