Gmina Grodzisko Dolne nawiązała współpracę z gazetą codzienną Nowiny 24. W ramach tej współpracy został gminie udostępniony film interaktywny traktujący o uzależnieniu dzieci i młodzieży od Internetu. Gmina na swoich stronach już zamieściła ten film. Informacja o projekcie znajdować też będzie się w najbliższym numerze gazety grodziskiej. Film może być również w ramach współpracy udostępniony na stronach internetowych jednostek organizacyjnych gminy dla potrzeb edukacyjnych. 

Link do filmu

 

 <iframe src=”https://nowiny24.pl/gmina-grodzisko-dolne-otworz-sie-na-pomoc/re” style=”border:0px #ffffff none;” name=”myiFrame” scrolling=”no” frameborder=”1″ marginheight=”0px” marginwidth=”0px” height=”600px” width=”100%” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>