31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Laszczynach odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Wzięli w niej udział rodzice, którzy zostali zaproszeni przez swoje ukochane pociechy oraz uczniowie i grono pedagogiczne.

Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej, w której cała społeczność szkolna wraz z przybyłymi gośćmi zebrała się, aby obejrzeć uroczystą akademię. Na początku głos zabrała pani dyrektor – Wioleta Wróbel. Gorąco powitała wszystkich zebranych, po czym w swym krótkim przemówieniu złożyła najserdeczniejsze życzenia obecnym w sali mamom i tatom, gdyż to oni wszyscy w tym wyjątkowym dniu byli najważniejsi i to oni również podczas tego szkolnego wydarzenia byli w centrum uwagi.

Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I-III zaprezentowały programy artystyczne przygotowane pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: pani Bernadetty Stopyry, pani Beaty kusy i pani Grażyny Pytel. Uczniowie pięknymi utworami poetyckimi oraz piosenkami wyrażali wielką wdzięczność rodzicom, a także opiekunom za ich miłość, troskę, okazywane serce i trud wychowania. Mamy i tatusiowie nie kryli ogromnego wzruszenia wywołanego wspaniałym występem własnych dzieci.

Na zakończenie uczniowie podarowali rodzicom własnoręcznie wykonane, skromne upominki. Za swój występ dzieci zostały nagrodzone burzliwymi oklaskami, które świadczyły, że akademia w ich wykonaniu wszystkim bardzo się podobała i zrobiła ogromne wrażenie.

Następnie pani dyrektor zaprosiła wszystkich rodziców na słodki poczęstunek.