Szkoła Podstawowa w Laszczynach

Laszczyny 75 A

37 – 306 Grodzisko Dolne

tel.172436012

splaszczyny@onet.eu

Szkoła Podstawowa w Laszczynach 

od 01.09.2012 r. prowadzona jest przez

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI LASZCZYNY:

Barbara Bartuś – prezes SRWL

Joanna Czerwonka – zastępca prezesa SRWL, sekretarz SRWL

Paulina Czerwonka – zastępca prezesa  SRWL, skarbnik SRWL

Zgodnie  atr. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Laszczynach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, z siedzibą: 37-306 Grodzisko Dolne, Laszczyny 75 A, tel. 172436012, e-mail splaszczyny@onet.eu

KADRA  PEDAGOGICZNA:

Wioleta Wróbel – Dyrektor Szkoły, język angielski

Beata Kusy – wychowanie przedszkolne (grupa starsza)

Mariola Czarny – wychowanie przedszkolne (grupa młodsza)

Paulina Czerwonka – edukacja wczesnoszkolna

Bernadetta Stopyra – edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Pytel – edukacja wczesnoszkolna

Ksiądz Andrzej Żmudzki – religia

PROJEKTY:

1. „JANKO MUZYKANT – CO NAM W DUSZY GRA” – 2012

2. „BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ” – 2013

3. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW” – 2014

4. „WYKONANIE MONITORINGU NA BOISKU SZKOLNYM I PLACU ZABAW” –  2014

5. „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” – 2015

6. „NARODOWY ROZWÓJ CZYTELNICTWA” – 2016

7. „SZKOLNE GABINETY PRZEDMEDYCZNE” – 2016

8. „Z GIMNASTYKĄ ZA PAN BRAT” – 2017

9. „AKTYWNA TABLICA” – 2018

10. „WIEM KIEDY POWIEDZIEĆ – NIE!” – 2018

11. „PROGRAMISTA Z KLASĄ” – 2019

12. „AGRESJI STOP!” – 2019

13.”DZIECIŃSTWO BEZ UZALEŻNIEŃ” – 2020

14. „MEGA MISJA” – 2020/2021