W środę, 13 października  odbyła się bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. Dzieci klas pierwszych przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni Pani Grażyny Pytel. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane w świąteczne stroje galowe, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Uczniowie klasy pierwszej wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
       Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły Wioleta Wróbel. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej w Laszczynach. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. 

Aktualności, Rok 2021/2022