Uświadomienie uczniom potrzeby zachowania rozsądku i zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i organizowania zabaw na świeżym powietrzu, a także poruszania się po ulicy i drogach publicznych jest obowiązkiem szkoły. Dlatego też 25 stycznia na dzień przed feriami w Szkole Podstawowej w Laszczynach odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji z Komisariatu Policji w Grodzisku Dolnym. Policjant w ciekawy i obrazowy sposób opowiadał i niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników drogi. Uczulał na właściwe poruszanie się po nich, prawidłowe przechodzenie przez ulicę oraz bezpieczne zabawy z dala od ruchliwych ulic. Niezwykle istotne jest stałe uświadamianie młodym ludziom, że brawurowa jazda na nartach , korzystanie z lodowisk na zbiornikach wodnych , poruszanie się po poboczach ruchliwych dróg bez odblasków lub światła niesie za sobą ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Ważne aby dzieci wiedziały jak należy się zachować w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, znały numery telefonów alarmowych i sposób powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.