Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolu od 12 marca 2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jeśli w dniach 12 i 13 marca rodzice nie mają możliwości pozostawienia dzieci w domu, powinni poinformować o tym wychowawców i uzgodnić możliwość opieki nad dziećmi.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. mogą być jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach

ogłasza zapisy do

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacją objęte będą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapisy przyjmowane będą od 01 do 31 marca 2020 roku w godzinach 8.00 – 16.00.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego oraz zainteresowanych składają pisemną „Kartę zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Laszczynach.”

Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są u nauczycieli wychowawców oraz w sekretariacie szkoły.

Pragniemy poinformować, że pobieranie nauki przez uczniów odbywa się nieodpłatnie. Troskę o sprawy finansowe przejęło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny, które jest jednocześnie organem prowadzącym placówkę.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność grup stwarza możliwość indywidualnego traktowania dziecka.  Od momentu przybycia do szkoły dzieci uczą się języka angielskiego.

Placówka jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Dzieci uczestnicząc w różnych uroczystościach szkolnych mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i zdobytych umiejętności.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje związane z zagrożeniem koronawirusem

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Zabawa Choinkowa – Dzień Babci i Dziadka

          13 lutego miała miejsce w naszej szkole Zabawa Choinkowa połączona z Dniem Babci i Dziadka. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu imprez naszej szkoły.  O ważności tego święta i wartościach rodzinnych przypomniała  na początku spotkania Pani Dyrektor – Wioleta Wróbel. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie z klasy I – III uświetniły uroczystość pięknymi wierszami oraz żywiołowo zaprezentowały umiejętności wokalne. Ponadto swój talent taneczny mieli okazje zaprezentować Wiktoria Czapla oraz Filip Lizak. Duma malowała się na twarzach Dziadziusiów, a w oczach niejednej Babci pojawiły się łzy wzruszenia, kiedy z głębi dziecięcych serc płynęły słowa wyrażające miłość i wdzięczność.
          Po zakończonych występach uczniów, nagrodzonych gromkimi brawami przez widzów wszyscy zebrani ochoczo mieli okazje skosztować pysznych słodkości przygotowanych przez rodziców. Ostatnią częścią spotkania była przednia zabawa przy dźwiękach skocznej muzyki, która trwała do późnych godzin popołudniowych. Zabawa nie mogła obyć się bez wyłonienia króla i królowej tegorocznego balu. Zostali nimi: Michalinka Król, Dawidek Miś, Ola Zygmunt oraz Bartek Łabaczuk.
           Cieszymy się bardzo z licznego przybycia zaproszonych gości. Będziemy miło wspominać wszystkie dobre i ciepłe słowa, które padły pod naszym adresem. Wyrazy wdzięczności przekazujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej szkolnej uroczystości.
          Do samego końca nasi uczniowie świetnie się bawili i w znakomitych humorach pożegnali się z zespołem Yamaha.
Read More

Zebranie Członków SRWL

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Laszczyny serdecznie zaprasza

na zebranie Członków  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Laszczynach, które odbędzie się 20.02.2020 o godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie spotkania i przywitanie gości
Przyjęcie porządku obrad
Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta                                                                  
Sprawozdanie Zarządu SRW w Laszczynach za 2019                                                 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SRW w Laszczynach za 2019
Udzielenie absolutorium Zarządowi
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu 15 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Bezpieczne ferie!

          Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na sankach oraz akrobacji na lodowisku. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków oraz uczniów klas I-III 10 stycznia  przybył do naszej szkoły zaproszony gość z Komisariatu Policji w Grodzisku Dolnym.
         Dzieci utrwaliły sobie zasady poruszania się po drodze oraz sposoby obrony przed atakiem groźnego psa. Usłyszeli przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych. Pan policjant przypomniał o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, zbliżania się do nieznajomych osób. Ponadto na zakończenie spotkania rozdał wszystkim dzieciom odblaski.
Read More

Aktualności, Rok 2019/2020

Sukcesy naszych uczniów

Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w przeróżnych konkursach zajmując w nich wysokie miejsca lub otrzymują wyróżnienia. Tak też jest w przypadku gminnego konkursu literacko-plastycznego „Książka – Przyjaciółka godna szacunku” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Dolnym. W konkursie tym następujące uczennice otrzymały nagrody i wyróżnienia:

Kamila Kiełbicka, Emilia Potaczała, Aleksandra Zygmunt i Wiktoria Czapla.

Natomiast w gminnym konkursie plastycznym organizowanym przez GOPS w Grodzisku Dolnym oraz Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym „Moja rodzina” nasze uczennice również zdobyły wyróżnienia. A są to:

Anna Papak, Lena Walanus i Wiktoria Czapla.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Read More

Gminny konkurs plastyczny „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia” oraz szkolny konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe drzewko – choinka” rozstrzygnięty

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”  oraz szkolnym konkursie plastycznym  „Bożonarodzeniowe drzewko – choinka” i zajęli w nim wysokie miejsca i wyróżnienia. A są to:

„Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”

Oliwia Ryfa – I miejsce

Anna Papak – II miejsce

Kamila Kiełbicka – III miejsce

Aleksandra Zygmunt – wyróżnienie

Emilia Potaczała – wyróżnienie

 „Bożonarodzeniowe drzewko – choinka” – wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe nagrody rzeczowe.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Read More

Szlachetna Paczka – Lubię ludzi!

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

W tym roku wspólnie ze Szkołą Podstawową w Tarnogórze, gdzie pracuje nasz poprzedni katecheta Pan Łukasz Filip zbieraliśmy produkty na paczkę dla rodziny, której historia przedstawia się następująco:

Stabilne i spokojne życie rodziny Pani Magdaleny zostało zniszczone kilka lat temu, kiedy jej nastoletni syn zmarł w wyniku zaczadzenia. Ojciec chłopca nie potrafił poradzić sobie z traumą i zaczął zaglądać do kieliszka. Ponieważ pracował za granicą, rzadko bywał w domu i stopniowo oddalał się od rodziny. Ostatecznie związał się z inną kobietą i wyprowadził z domu. Pani Magdalena musiała zacząć radzić sobie sama z dwójką małych, kilkuletnich dzieci. Załamana po rozpadzie małżeństwa, musiała w dodatku zrezygnować z pracy, ponieważ pracując w systemie dwuzmianowym nie miałaby z kim zostawić dzieci. Obecnie rodzina utrzymuje się z zasiłku rodzinnego, 500+ oraz alimentów, które nie są płacone regularnie. Bywają sytuacje, w których kobieta musi się zapożyczać u znajomych lub dalszej rodziny. Ostatnio wzięła pożyczkę, którą przeznaczyła na opał. Po odliczeniu miesięcznych kosztów utrzymania zostaje im 442 zł na osobę.

Pani Magdalena próbuje stanąć na nogi. W najbliższym czasie podejmie trzymiesięczny staż i być może uda jej się znaleźć pracę. Pomimo problemów jakie przeszła, wychowuje dzieci na bardzo dobrych ludzi. Antoni jest bardzo bystrym i dojrzałym chłopcem. Gra w klubie juniorów w piłkę. Wspiera mamę i pomaga jej w domu i w opiece nad młodszą siostrą. Kasia ostatnio bardzo polubiła taniec. Na pierwszy rzut oka widać, że członkowie rodziny mają ze sobą bardzo dobre relacje.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki! Read More

Wycieczka do „Muzeum Bombki Choinkowej” w Nowej Dębie

Dnia 12 grudnia 2019 roku dzieci i uczniowie naszej szkoły wybrali się do ,,Fabryki Bombki Choinkowej „w Nowej Dębie. 

Wycieczka miała na celu zwiedzanie fabryki i zapoznanie się z procesem powstawania ozdób choinkowych. 

P
od opieką pana przewodnika oglądaliśmy stanowiska z choinkami i bombkami z różnych części świata i epok. Obejrzeliśmy cały proces wyrobu ozdób choinkowych. Pracownik fabryki nad palnikiem ogniowym rozgrzewał szkło a następnie wydmuchiwał okrągłe bańki. Kolejny etap w powstawaniu bombek to ich srebrzenie. Do każdej bombki wstrzykuje się mieszankę azotanu srebra, amoniaku i kwasu, a następnie zanurza się je w wodzie i potrząsa, dzięki czemu bańki uzyskują piękny srebrzysty połysk. Taki wytwór trafia do farbiarni, gdzie nadaje się im przeróżne kolory. Po koloryzacji wędrują do suszarni, następnie bańki przycina się, kapsluje i ręcznie ozdabia. 

W
 dalszym etapie zwiedzania dzieci mogły poobserwować pracę pań, które były odpowiedzialne za zdobienie ręczne bombek. Przekonały się, że ta czynność wymaga nie tylko talentu ale też ogromnej cierpliwości. Atrakcyjnym punktem wycieczki były warsztaty plastyczne, podczas których dzieci ozdabiały bombki według własnego pomysłu. 

Na pamiątkę pobytu w fabryce każdy uczestnik wycieczki otrzymał bombkę, własnoręcznie wykonaną podczas warsztatów oraz bombkę ze swoim imieniem.

Read More