Karnawał 2021

Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa. Dzieci z naszego oddziału przedszkolnego również miały okazję wspólnie zintegrować się na balu. Dla przedszkolaków to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, policjantów, strażaków, biedroneczkę i wiele innych postaci. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych konkursach.

Wspaniała atmosfera na długo pozostanie w naszej pamięci.

Read More

Pomagamy jak umiemy!

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno – ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Znaną na całym świecie akcję przeprowadzamy od kilku lat również w naszej szkole. Zebrany towar przekazany jest firmie recyklingowej, która zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostaną na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim uczniów i rodziców jak również pracowników szkoły, zebraliśmy 20 worków nakrętek, które zostały przekazane mamie niepełnosprawnego Przemka z Wierzawic.

Rokrocznie nasi uczniowie wykazują ogromną otwartość na potrzeby drugiego człowieka nie tylko w tej, ale również wielu innych aukcjach charytatywnych organizowanych w szkole. Jest bardzo ważne aby od najmłodszych lat kształtować wśród najmłodszych postawy dostrzegania i aktywnej pomocy innym. To już nie pierwszy raz udowodniliśmy, że wspólne działanie w słusznej sprawie przynosi określone, pozytywne efekty.

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w akcję i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

Read More

Zebranie SRWL

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Laszczyny serdecznie zaprasza

na zebranie Członków  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Laszczynach, które odbędzie się 26.02.2021 o godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie spotkania i przywitanie gości
Przyjęcie porządku obrad
Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta                                                                  
Sprawozdanie Zarządu SRW w Laszczynach za 2020                                                  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SRW w Laszczynach za 2020
Udzielenie absolutorium Zarządowi
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu 15 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka

       Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Dziadkowie dla swych wnuków  zawsze mają czas, chętnie pomagają, są cierpliwi, rozumieją i bezgranicznie kochają. Niestety z wiadomych przyczyn w tym roku nie mogliśmy gościć w naszej szkole kochanych babć i dziadków naszych wychowanków, ale to nie oznacza, że o nich nie pamiętamy. Uczniowie i przedszkolaki własnoręcznie przygotowali dla nich skromne upominki. 
Read More

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszego bałwana

Dnia 29 tycznia odbyło się rozdanie nagród za udział w konkursie „Najciekawszy bałwan”. Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania. Prawie wszyscy uczniowie z klas I-III wzięli w nim udział. Wszystkie rzeźby ze śniegu były wyjątkowe, ale udało się wyłonić zwycięzców. Wyniki prezentują się następująco:
I miejsce – Giulia Krupa
II miejsce – Antoni Salwach
III miejsce – Wiktoria Nykiel
Pozostali uczniowie również dostali ciekawe nagrody za wzięcie udziału w konkursie. Read More

Aktywne ferie

      W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyły się półkolonie. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III, którzy w aktywny sposób mogli spędzić wolny czas. Z uwagi na pandemię COVID-19 półkolonie odbyły się zgodnie z obowiązującym reżimem  sanitarnym. 
      Zajęcia odbywały się głównie w sali gimnastycznej z elementami gier i zabaw ruchowych. Klasa II dodatkowo wykonała kolejne zadania MegaMisji. Z zapałem angażują się w rozwiązywanie kolejnych kłopotów głównych bohaterów – Julki i Kuby.
Read More

Aktualności, Rok 2020/2021

Ulepimy dziś bałwana…

         Szkoła Podstawowa w Laszczynach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ulepienie najciekawszego bałwana. Zachęcamy do wyjścia na spacer (do lasu albo chociaż na swoje podwórko) i sprawdzenia swoich umiejętności w toczeniu kuli oraz zdolności manualnych i inwencji twórczej. Za najlepsze prace przyznane będą upominki. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III.
        Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26.01.2021r.

Aktualności

Powrót do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia 2020r. dla klas I-III szkół podstawowych – komunikat

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

Aktualności, Rok 2020/2021

Ferie zimowe

Ferie zimowe – na terenie całego kraju

4 – 17 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)