Za udział w ubiegłorocznym projekcie „Zdrowe dzieci” nasze grupy przedszkolne w ramach podziękowania otrzymały zabawki edukacyjne i sportowe. Projekt realizowany był przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Aktualności, Rok 2023/2024