20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci,  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 

    Tego dnia młodsza grupa przedszkolna również obchodziła to ważne Święto. Przygotowane zostały dla dzieci niespodzianki i atrakcje. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach z balonami, tańcach przy ulubionej muzyce, malowaniu rękami na folii. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Złożyliśmy wszystkim dzieciom życzenia samych radosnych dni w naszym przedszkolu, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń! Samorząd uczniowski naszej szkoły również pamiętał o wszystkich przedszkolakach wręczając im słodkie upominki.

   Niech Wasze marzenia się spełniają!!!

Aktualności, Rok 2022/2023