Dnia 01 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Laszczynach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Tradycyjnie najpierw wszyscy uczniowie i nauczyciele udali się na mszę św. w kościele parafialnym w Chodaczowie.

Następnie w sali gimnastycznej naszej szkoły Pani Dyrektor Grażyna Pytel powitała wszystkich zebranych nauczycieli, rodziców oraz uczniów i przedszkolaków. Pani Dyrektor przedstawiła również grono pedagogiczne i poszczególnych wychowawców klasy.
Na zakończenie życzyła wszystkim podopiecznym Szkoły Podstawowej w Laszczynach owocnej edukacji i wielu sukcesów.

Aktualności, Rok 2022/2023