1 czerwca nasza społeczność szkolna wznowiła udział w realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem WOŚP.

Po wstępnej pogadance i prezentacji uczestnicy wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas zajęć edukacyjno-integracyjnych, które zostały przeprowadzone pod kontrolą wychowawców klas.

Zastosowana metoda obwodu stacyjnego obejmowała:

  1. Bezpieczeństwo i wzywanie pomocy;
  2. Pozycję boczną ustaloną;
  3. Resuscytację krążeniowo-oddechową;
  4. Pomoc przy drobnych urazach i ukąszeniach.

Wykorzystanie: plansz poglądowych, fantomów Mini Anne i Litlle Anne, podstawowych środków opatrunkowych oraz modeli telefonów komórkowych uatrakcyjniało zajęcia. Jednak największym wyzwaniem dla uczestników było naprzemienne odgrywanie roli poszkodowanego i osoby niosącej pomoc – ratownika. Podsumowaniem zajęć było wspólne oglądanie filmu animowanego „Doktor Kręciołek” i instruktażowego weryfikujących zdobytą wiedzę i umiejętności.

            Realizacja wyżej wyciemnionego programu objęła również jeden z celów projektu profilaktycznego „Agresji i przemocy mówimy NIE!” wspieranego przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w grodzisku Dolnym.

Koordynatorzy zajęć:

Katarzyna Burszta

Beata Kusy