W sobotę, 18 września 2021 r., nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej p. Paulina Czerwonka oraz p. Bernadetta Stopyra, wzięli udział w szkoleniu MEN „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”, które odbyło się w Krakowie. Celem projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, koordynowanego przez AWF w Warszawie jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Podczas zaplanowanych szkoleń, najlepsi specjaliści z AWF dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy z młodymi ludźmi. W czasie szkoleń poruszane zostały tematy z zakresu problemów zdrowotnych związanych z przechorowaniem covid-19, ale także problemy psychologiczne związane z izolacją, nauką zdalną. Mowa była także o sposobach radzenia sobie ze skutkami pandemii i wzmacniania odporności.

Aktualności, Rok 2021/2022