1 września 2021r. odbyło sie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Inauguracja  odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników powitała Pani Dyrektor.  Krótko omówiła organizację pracy szkoły w nowym roku szkolnym, przedstawiła wychowawców klas oraz nowego nauczyciela. Z okazji nowego roku szkolnego Pani Dyrektor życzyła wszystkim naszym uczniom, aby był to rok pełen sukcesów, pozytywnych doświadczeń związanych ze zdobywaniem wiedzy. Nauczycielom i wychowawcom – nowatorskich, kreatywnych działań oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej. Rodzicom – owocnej współpracy ze szkołą, która warunkuje dobre efekty wychowawcze, a pracownikom szkoły – spokoju i zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Aktualności, Rok 2021/2022