24 lutego naszą szkołę odwiedził przedstawiciel PPP w Leżajsku, który poprowadził program przeznaczony dla klas I-III pod hasłem „Cukierki”.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Cele programu: 
– przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
– rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
– kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych; 
– rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Dzieci dowiedziały się jak samodzielnie dokonywać wyboru zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i kolegów. Ćwiczyły zachowania asertywne i określały, jak radzić sobie z presją grupy rówieśniczej. Szukały sposobów wzmacniania poczucia własnej wartości i wiary w siebie.  Zajęcia były bardzo ciekawe i urozmaicone. Rozpoczęły się zabawą dydaktyczną z ,,prezentami”. Następnie dzieci wysłuchały bajki profilaktycznej i dyskutowały na temat postaci i zdarzeń w niej przedstawionych. Określały cechy bohaterów, odgrywały scenki, pokazując kolegom właściwe zachowania w trudnych sytuacjach.