W związku z zakazem organizowania zgromadzeń publicznych wrześniowe spotkanie z rodzicami tzw. „wywiadówka” nie odbędzie się.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje, które powinny być przekazane na pierwszym spotkaniu:

  1. Przedstawienie „Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły na lata 2019 – 2023”. Program ten został przedstawiony w roku poprzednim. Wersja papierowa tego dokumentu do wglądu znajduje się u Dyrektora szkoły.
  2. W związku z wpłynięciem tylko jednej oferty z firmy ubezpieczeniowej NNW dzieci i młodzieży z firmy PZU składka na ubezpieczenie w tym roku szkolnym wynosi 52 zł. Jeśli nie ubezpieczają Państwo dziecka w szkole proszę o pisemną informację.
  3. Ferie zimowe dla województwa podkarpackiego wypadają w dniach 1 – 14 luty 2020 r.
  4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

– 14 października 2020 r. ( Dzień Komisji Edukacji Narodowej) – środa

– 11 listopada 2020 r. ( Święto Niepodległości) – środa

– 4 i 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek i wtorek) po Świętach Bożego Narodzenia

– 4 czerwca 2021 r. – (piątek) po Bożym Ciele

  1. Zbierane są następujące składki: katechizm do religii – 20 zł i przyłbica – 5 zł.
  2. Pasowanie na ucznia klasy I odbędzie się dnia 13 października 2020 r. na 5 godzinie lekcyjnej 11.40-12.35. W uroczystości wezmą udział uczniowie z klas I-III, rodzice uczniów z klasy I, wychowawcy i Dyrektor szkoły. Uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej w małym gronie.
  3. Trójki klasowe.

Proponuję aby w tym roku szkolnym  do trójek klasowych należeli wszyscy rodzice danej klasy, a Rada Rodziców pozostała taka sama jak w roku poprzednim:

PRZEWODNICZĄCA RADY – Aneta Konieczny

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Barbara Bartuś

SEKRETARZ –Agnieszka Papak

SKARBNIK – Agnieszka Walanus

Jeśli nie chcą Państwo należeć do Rady Rodziców proszę o taką informację.

W związku z powyższym poniżej znajdą Państwo numery telefonów do wychowawców poszczególnych klas, do których proszę zgłaszać się w razie wszelkich pytań, wątpliwości czy problemów:

„0” młodsza – Mariola Czarny – 530 271 357

„0” starsza – Beata Kusy – 606 368 157

Kl. I – Bernadetta Stopyra – 663 121 087

Kl. II – Paulina Czerwonka – 783 769 853

III Grażyna Pytel –  509 907 086

Ks. Andrzej Żmudzki –  506 802 930

Wioleta Wróbel – 783 110 641

Dyrektor szkoły – Wioleta Wróbel

Aktualności, Rok 2020/2021