Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż ten dzień rozpoczniemy Mszą św. w kościele parafialnym w Chodaczowie o godz. 9.00, a potem odbędzie się spotkanie uczniów i ich rodziców z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej, podczas którego będą przekazane najważniejsze informacje na temat pierwszych dni w szkole. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. Proszę o wchodzenie do sali gimnastycznej wyjściami ewakuacyjnymi lub tylko wejściem do Szkoły Podstawowej w Laszczynach. Proszę również o ograniczenie lub nie korzystanie z wejścia do ORW w Laszczynach w związku z panującą sytuacją. Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze wytyczne związane z organizacją zajęć w szkole, przyprowadzania i odbierania dzieci i uczniów do szkoły, nie wchodzenia na teren szkoły i inne.

Zachęcam również do zapoznania się z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” znajdującymi się na stronach MEN i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i oczekuję na spotkanie 1 września,

Wioleta Wróbel – dyrektor

 

Aktualności, Rok 2020/2021