Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

    Informuję o wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Oznacza to, że nadal uczymy się w domu, zgodnie z zasadami kształcenia zdalnego podanymi wcześniej.

    Przypominam ponadto, że 12 czerwca  (piątek po Uroczystości Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły

Wioleta Wróbel