08.06.2020 – poniedziałek

 1. Przeczytaj wiersz P.s.46.
 2. Odpowiedz na pytania: 1, 2, 3 umieszczone pod wierszem.
 3. Poznaj środki lokomocji P. s.47
 4. Uzupełnij ćw. pol. s.42, 43.
 5. Uzupełnij arkusz ćw. mat. 29

09.06.2020 – wtorek

 1. Zapoznaj się z mapą Polski P.s.48.
 2. Przeczytaj tekst P.s.48
 3. Uzupełnij ćw. pol. s. 44,45,46.
 4. Uzupełnij arkusz ćw. mat 30.

10.06.2020 –środa

 1. Wysłuchaj/przeczytaj tekst P.s. 50, 51; odpowiedz na pytania.
 2. Przeczytaj uważnie tekst P.s.51.
 3. Uzupełnij ćw. Pol. s.47,48.
 4. Uzupełnij arkusz ćw. mat. 35.