Materiał dla klasy I

Zwrot do zapamiętania:

I’m wearing …(ajm łerink) – Noszę/Mam na sobie…..

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na stronie 58 i 59 ćw. 13 (proszę pokolorować termometry na kolor czerwony jeśli dzieci są ubrane na lato, a na kolor niebieski jeśli są ubrane na zimę), ćw. 14 ( zaznaczamy znakiem V okienko obok dziecka, które jest ubrane odpowiednio do pory roku na obrazku), ćw. 15. (odnajdujemy drogę Roszpunki do korony i podpisujemy wyrazy tych ubrań po śladzie, które znaleźliśmy po drodze), ćw. 16 (powtarzamy słówka i przyklejamy naklejki).

Materiał dla klasy II

Unit 7

Our world (ałer werld) – Nasz świat (poznajemy nazwy elementów przyrody)

Słówka do zapamiętania (można je wpisać do zeszytu):

river (riwer) – rzeka

forest (forest) – las

mountain (małtyn) – góra

field (fild) – pole

lake (lejk) – jezioro

town (tałn) – miasto

Zwroty do zapamiętania:

There’s (ders) – tam jest

There are (der ar) – tam są

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 50 ćw. 1 (podpisać obrazki), ćw. 2 (przeczytać zdania i wpisać w kratki literę a lub b w zależności na którym obrazku widać dany element), ćw. 3 (przeczytać zdania pod obrazkiem i wpisać Yes/Tak jeśli jest to na nim widoczne No/Nie jeśli nie jest).

Materiał dla klasy III

Unit 7

Lion seat meat (lajons it mit) – Lwy jedzą mięso

Słówka do zapamiętania (można je wpisać do zeszytu):

antelope (atelołp) – antylopa

crocodile (krokodajl) – krokodyl

fruit (frut) – owoce

grass (gras) – trawa

leaves (liws) – liście

meat (mit) – mięso

frog (frog) – żaba

bird (berd) – ptak

bugs (bags) – owady

seeds (sids) – nasiona

Proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń str. 50 ćw. 1 , 2, 3 i 4 ( wpisać wyrazy z ramki w odpowiednią tabelkę: mięso, trawa, owady).