KLASA II

18.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Moja mama jest wspaniała.

– P. s. 33, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania pod tekstem 1,2,3.

– Ć. s. 46-47

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań.

– P. s.53, zad. 1,2,3, 4*, 5*.

– Ć. s.64, ćw. 1,2,3*, 4, 5*.

19.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Święto wszystkich dzieci.

– P. s. 38-39, przeczytaj wizytówki dzieci i odpowiedz na pytania poniżej 1 i 2.

– Ć. s. 54-55

– P. s 40, ćw. 1-2

Edukacja matematyczna

Temat: Miary długości-metr i centymetr.

– PM. s.54-55, zad. 1,2,3,4,5*

– Ć. s. 65, ćw. 1 i 2.

20.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Każdy z nas jest ważny.

– P. s. 41, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania 1, 2 i 3.

– Ć. s. 56-57

– P. s. 42, ćw. 1 i 2.

Edukacja matematyczna

Temat: Działania w zakresie 100.

– P. s.56-57, zad. 1-9, 10*, 11*.

21.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Planujemy zakupy. Piszemy opowiadanie.

  1. s. 43-45, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania pod nim 1-4.

Ć. s. 58.

  1. s. 46-47, Ć. s. 59.

22.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: O uważnym słuchaniu.

  1. s. 48, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytania 1-3.

Ć. s. 60-61.

Edukacja matematyczna

Temat: Sprawdzian wiadomości.

– Ć. s. 62-67.

 

KLASA III

18.05.2020, poniedziałek

Edukacja polonistyczna

Temat: Moja mama jest wspaniała.

– P.s. 36,  Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pod tekstem.

– Ć. s. 45-46, ćw. 1-5.

19.05.20 20, wtorek

Edukacja polonistyczna

Temat: Nasze podwórze.

– P. s. 38-39, przeczytaj opowiadanie i odpowiedz na pytani poniżej 1-4.

– Ć. s. 50-51.

Edukacja matematyczna
Podręcznik str.52 – Pomyślę i rozwiążę, ćw. 3, 5, 6,7

20.05.2020, środa

Edukacja polonistyczna

Temat: Mamy swoje prawa.

– P. s. 40-41. Przeczytaj wiersz i informacje pod nim oraz odpowiedz na pytania 1 i 2, 3*.

– Ć. s. 52-53.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 53 ćw. 1, 2, 3.

21.05.2020, czwartek

Edukacja polonistyczna

Temat: Mamy swoje marzenia.

– P, s.52 -53, przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania poniżej.

– Ć. s. 54-55.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 54, ćw. 1, 2, 3.

22.05.2020, piątek

Edukacja polonistyczna

Temat: Dzień odkrywców. Co nas czeka w czerwcu?

-P. s.56-57, przeczytaj informacje o czerwcu i zrób notatkę w zeszycie.

– Ć. s. 58-59.

Edukacja matematyczna

Podręcznik str. 55, ćw. 4, 5, 6, 7.