Klasa III

(materiał do Świąt Wielkanocnych)

(Dla osób posiadających w domu opowiadanie H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” lub mają możliwość wydrukowania w domu. Czytanka znajduje się na stronie internetowej  pod adresem https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/brzydkie-kaczatko.pdf)

Temat zajęć: Na wiosnę wszystko się zmienia.

Edukacja polonistyczna

 1. Po przeczytaniu opowiadania uzupełnij metryczkę lektury na str. 66 w Zeszycie ćwiczeń.
 2. Na podstawie lektury wykonaj pozostałe ćwiczenia na str. 66-67.

Uczniowie, którzy nie posiadają opowiadania są zwolnieni z pierwszego tematu zajęć.

 Temat zajęć: Co nas czeka w kwietniu?

Edukacja polonistyczna

 1. Przeanalizuj kartę z kalendarza poświęconą kwietniowi. Przeczytaj informacje jakie zachodzą w przyrodzie w podręczniku na str. 58-59.
 2. Na podstawie informacji z podręcznika wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 68-69, Ćw. 1, 2. ( dla chętnych pozostałe ćwiczenia)

Edukacja plastyczna

Wykonaj w formacie A4 (blok rysunkowy) wiosenne drzewo – technika dowolna.

Temat zajęć: Wędrówki z kompasem.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie M. Węgrzeckiej pt.: „Naprzeciwko północy” w podręczniku na str. 60-61. Odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem.
 2. Na podstawie opowiadania uzupełnij Zeszyt ćwiczeń na str. 70, ćw. 1, 2 ( dla chętnych pozostałe)

Edukacja matematyczna

 1. Wprowadzenie pojęcia tona. Podręcznik str. 29.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 38. Ćw. 1, 2 ( dla chętnych pozostałe)

Temat zajęć: Podróżujemy po lądzie.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie R. Witka pt.: „Duch pociągowy”. Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.
 2. Na podstawie przeczytanego opowiadania uzupełnij Zeszyt ćwiczeń na str. 72-73, ćw. 1, 2, 3 ( pozostałe dla chętnych).

Edukacja matematyczna

 1. Tworzenie liczby trzycyfrowej. Podręcznik str. 30 ćw. 1, 2 ( ćw. 3 dla chętnych)
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 39 ćw. 1, 2, 3 ( ćw. 4, 5, 6 dla chętnych)

Temat zajęć: Statki na widnokręgu

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj wiersz T. Plebańskiego pt.: „ O statkach dużych i małych” w podręczniku na str. 66-67.
 2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 74-75 ćw. 1, 2, 3 ( ćw. 4, 5, 6, 7 dla chętnych)
 3. Dla chętnych. Przeczytaj wstęp opowiadania w podręczniku na str. 68. Wymyśl ciąg dalszy historii.

Edukacja matematyczna

 1. Dodawanie jedności, dziesiątek i setek do liczby trzycyfrowej i ich odejmowanie od takiej liczby. Podręcznik str. 31. Ćw. 1, 2 (ćw. 3 i 4 dla chętnych)
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 41, ćw. 1, 2 ( ćw. 3 i 4 dla chętnych)

Temat zajęć: Na lotnisku.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie R. Witka w podręczniku na str. 70-71. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.
 2. Na podstawie informacji z opowiadania uzupełnij Zeszyt ćwiczeń na str. 76-77 ćw. 1, 2 (ćw. 3 i 4 dla chętnych).

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 – dopełnianie do setek, odejmowanie od pełnych setek.

 1. Podręcznik str. 33. Ćw. 1, 2 (ćw. 3 i 4 dla chętnych)
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 42-43, ćw. 1, 2, 3 (ćw. 4, 5, 6 dla chętnych)

Temat zajęć: Ciekawe pojazdy.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj tekst informacyjny pt.: „Dziwne, niezwykłe, nietypowe” w podręczniku na str. 72. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.
 2. Uzupełnij Zeszyt ćwiczeń na str. 78-79, ćw. 1, 2 ( ćw. 3 i 4 dla chętnych)

Temat zajęć: Co jest naprawdę ważne?

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie B. Zagały pt.: „Mgły wachlarzem nie rozpędzisz” w podręczniku na str. 73- 74.
 2. Na podstawie tekstu uzupełnij Zeszyt ćwiczeń na str. 80-81, ćw. 1, 2, 3 (ćw. 4, 5, 6 dla chętnych)

Edukacja matematyczna

Dodawanie liczb w zakresie 1000.

 1. Podręcznik str. 34 ćw. 1, 3, 7, 10 oraz po kilka przykładów z ćw. 2, 4 78, 11.
 2. Dla chętnych Zeszyt ćwiczeń str. 44.

Temat zajęć: W świecie mitów.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowieść W. Widłaka pt.: „Puszka Pandory” w podręczniku na str. 75-77. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.
 2. Na podstawie opowieści uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 82-83 ćw. 1, 2, 3 (pozostałe dla chętnych)

Edukacja matematyczna

Odejmowanie liczb w zakresie 1000.

 1. Podręcznik str. 36, ćw. 1, 2, 4, 5.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 45-46 ćw. 1, 2, 3, (ćw. 4, 5, 6, 7 dla chętnych)

Temat zajęć: Fantastyczne dzieła architektury

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj teksty informacyjne dotyczące niezwykłych budowli w podręczniku na str. 78-79
 2. Na podstawie tych informacji uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 84-85 ćw. 1, 2, 3 (pozostałe dla chętnych)

Edukacja matematyczna

Obliczenia w zakresie 1000

Podręcznik str. 37, ćw. 1, 2 (dla chętnych pozostałe)

Zeszyt ćwiczeń str. 47 – 48 ćw. 1, 2, 3 ( pozostałe dla chętnych)

Temat zajęć: Wizyta w teatrze

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj tekst M. Brykczyńskiego pt.: „Ale teatr” w podręczniku na str. 80-81. Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu.
 2. Na podstawie informacji z tekstu uzupełnij zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 86 – 87 ćw. 1, 2, 3, ( ćw. 4 i 5 dla chętnych)

Edukacja matematyczna

 1. (Dla chętnych) Gra w żółte i zielone. – zeszyt ćwiczeń str. 50-51.

Temat zajęć: Magia teatru

Edukacja polonistyczna

Sprawdzam siebie – Zeszyt ćwiczeń str. 88-89

Temat zajęć: Nadchodzi Wielkanoc

Edukacja polonistyczna

 1. Praca z tekstem W. Widłaka pt.: „Wielkanocna niespodzianka”. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 82-83. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.
 2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 90 – 91 ćw. 1, 2, ( ćw. 4 dla chętnych)

Edukacja plastyczna

1.Praca plastyczna pt. „Kosz wielkanocny” w formacie A4 (blok rysunkowy) (technika dowolna)

Temat zajęć: Wielkanocne tradycje

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj tekst pt.: „Wielkanocne tradycje” w podręczniku na str. 84.
 2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 92-93 na podstawie przeczytanego tekstu. Ćw. 5, 6, 7 ( ćw. 8, 9 dla chętnych)