Klasa II

(materiał do Świąt Wielkanocnych)

Temat zajęć: Mój dobry i zły dzień.

Edukacja polonistyczna:

 1. Przeczytaj wiersz M. Bartkowicza w podręczniku na str. 59.
 • Wyjaśnij kogo nazywamy optymistą (na podstawie zachowania wróbelka). Kto jest przeciwieństwem optymisty?
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 68.
 2. Zgromadzenie słownictwa określającego czas i następstwa czasowe, np. pewnego dnia, w środę rano, najpierw, następnie, potem, po chwili, później, na koniec.
 • Opowiedz przygodę Helenki na podstawie ilustracji z podręcznika na str. 60.Edukacja matematyczna
 1. Podręcznik str. 28.
 2. Dodatkowo dla chętnych zeszyt ćwiczeń str. 41.

Temat zajęć: Bezpiecznie na rowerze.

Edukacja polonistyczna:

 1. Przeczytaj opowiadanie W. Widłaka w podręczniku na str. 62-63.
 2. Na podstawie tekstu wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 69

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 29.
 2. Ćwiczenia str. 42.
 3. Dodatkowo dla chętnych zadania w podręczniku na str. 30

Temat zajęć: Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie Z. Staneckiej pt.: „Bardzo ważny telefon” w podręczniku na str. 64-65. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 71.

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 31. ćw. 1, 2. ( dla chętnych pozostałe)
 2. Ćwiczenia str. 43 ćw. 1,2,3 ( dla chętnych pozostałe)

Temat zajęć: Dzień odkrywców.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj teksty informacyjne zapoznające ze sposobem udzielania pierwszej pomocy w wypadku zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia, zadławienia, przegrzania – podręcznik str. 66-67.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 72. Ćw. 1, 2 ( dla chętnych 3, 4)

Edukacja plastyczna

Wykonaj komiks na temat udzielania pierwszej pomocy w formacie A4

Temat zajęć: Najważniejszy jest uśmiech.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj opowiadanie E. Zarębskiej pt.: „Zosia i jej fiołkowy kapelusz” w podręczniku na str. 68-69.
 2. Na podstawie opowiadania wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 74, ćw.1, 2 ( dla chętnych 3, 4)

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 32. ( dla chętnych zeszyt ćwiczeń na str. 44)

Temat zajęć: Wiosna w sadzie.

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj wiersz D. Gellner w podręczniku na str. 70.
 2. Na podstawie wiersza uzupełnij zeszyt ćwiczeń na str. 76.

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 33. ćw. 1, 2.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 45. ćw. 1, 2.

Edukacja przyrodnicza

Od kwiatu do owocu – zapoznaj się z etapami powstawania owocu w podręczniku na str. 71.

Na podstawie tekstu wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 77 ćw. 4. ( dla chętnych ćw. 5, 6)

Temat zajęć: Wiosna w polu i w ogrodzie.

Edukacja polonistyczna

 1. Zapoznaj się wiosennymi pracami wykonywanymi w polu i w ogrodzie na podstawie podręcznika str. 72.
 2. Na podstawie poznanych prac uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 79 ćw. 1, 2 (dla chętnych ćw. 3)

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 34. ćw. 1, 2, 3 ( dla chętnych pozostałe)
 2. Dodatkowo dla chętnych Zeszyt ćwiczeń str. 46.

Temat zajęć: Co słychać wiosną u zwierząt?

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj wiersz W. Chotomskiej pt.: „Dlaczego cielę ogonem miele?” w podręczniku na str. 74-75. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod wierszem.
 2. Na podstawie wiersza wykonaj zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 80, ćw. 1,2, 3.

Edukacja matematyczna

 1. Podręcznik str. 36 ćw. 1, 2, 3.
 2. Dla chętnych Zeszyt ćwiczeń str. 47.

Temat zajęć: Sztuka pisania

Edukacja polonistyczna

 1. Uczymy się pisać opowiadanie.

Obejrzyj historyjki obrazkowe w podręczniku na str. 76. Spróbuj własnymi słowami opowiedzieć historyjkę przedstawioną na obrazkach.

 1. Spróbuj nadać tytuł historyjce.
 2. Zapoznaj się z 3 częściami, z których składa się opowiadanie na podstawie ramki w podręczniku na str. 76.
 3. Wykonaj ćwiczenie na str. 77.

Temat zajęć: Sprawdzam siebie. Zwierzęce rodziny.

Edukacja przyrodnicza

 1. Jak rozmnażają się zwierzęta? Przeczytaj teksty informacyjne na temat rozwoju ssaków, ptaków, płazów i owadów.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 81, ćw. 4, 5.
 3. Sprawdzam siebie – utrwalenie wiadomości przyrodniczych. – zeszyt ćwiczeń str. 82-83

Temat zajęć: Przygotowania do świąt Wielkanocnych

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj wiersz R. Plater pt.: „Wielkanoc” w podręczniku na str. 80.
 2. Na podstawie tekstu uzupełnij zadania w Zeszycie ćwiczeń na str. 84, ćw. 1, 2, 3 ( dla chętnych ćw. 4.)