Klasa I 

 CZWARTEK 26.03.2020

  Naucz się czytać P. s. 53

 • Przepisz z tekstu do zeszytu z pamięci 4 zdania.
 • Uzupełnij zeszyt do kaligrafii polonistycznej s. 47 – pamiętaj, aby pisać z pamięci i sprawdzić poprawność napisanych wyrazów.
 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s. 52-53 

PIĄTEK 27.03.2020

Przeczytaj tekst P. s. 82-83. możesz poprosić Rodziców o pomoc podczas czytania.

 • Wyszukaj w tekście wyrazów z dwuznakiem „dz” i wypisz do zeszytu 10 wyrazów z nich.
 • Naucz się czytać fragmentu tekstu.
 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.54-55.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020

Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.56-57

 • Przeczytaj tekst P. S. 54 i porozmawiaj  z Rodzicami o bezpiecznym zachowaniu się w domu.
 • Naucz się pięknie czytać.
 • Porozmawiaj z Rodzicami/rodzeństwem o zachowaniu się dzieci na podstawie obrazków P. s. 55
 • Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s. 44-45.

WTOREK 31.03.2020

 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.58-59
 • Na podstawie ilustracji w P. S. 56-57 przypomnij sobie numery telefonów służb, które udzielają pomocy.
 • Napisz w zeszycie nazwy służb i numery telefonów.
 • Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s.46-47

ŚRODA 01.04.2020

 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s. 60-61
 • Zapoznaj się z ilustracją i tekstem P. S.58-59
 • Spróbuj odpowiedzieć na pytania s.59
 • Napisz w zeszycie nazwy roślin uprawianych przez człowieka. Pomogą ci nazwy umieszczone    w P. S. 58
 • Porozmawiaj z Rodzicami o roślinach jakie uprawiają w ogródku przydomowym. Wspólnie             z nimi uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s. 48-49

CZWARTEK 02.04.2020

 • Obejrzyj ilustrację na s.60 w podręczniku. Nazwij zwierzęta tam występujące, podziel ich nazwy na głoski.
 • Zapoznaj się z literą „ś Ś „
 • Przeczytaj tekst P. S.60, wyszukaj wyrazów z literą „ś”
 • Przepisz do zeszytu wyrazy z lewej strony tekstu.
 • Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s.50-51
 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.62-63
 • Naucz się czytać P. S.60

PIĄTEK 03.04.2020

 • Przeczytaj tekst P.s. 61. Poznaj inny sposób zmiękczania głoski „s” samogłoską „i”
 • Napisz w zeszycie sylaby miękkie:

                Sia, sio, sie, siu, się, sią, 

                Wyrazy z tymi sylabami:

                siała, siodło, Kasiu, siąpi, prosię

– Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s. 52-53

 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.64-65

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

 • Poznaj zwierzęta hodowlane P. S. 62-63. 
 • Wypisz w zeszycie nazwy ssaków i ptaków.
 • Ptaki hodowlane to: ………Ssaki hodowlane to: …..
 • Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s.54

     Przy wyliczaniu zastosuj przecinek.

       Naucz się czytać P. s.84

 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s. 66-67

WTOREK 07.04.2020

 • Przeczytaj wiersz P. s. 64. Odpowiedz na pytania umieszczone pod wierszem i wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 65.
 • Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 P.S. 65 w zeszycie. Zwróć uwagę na spółgłoski miękki
 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s. 68-69
 • Uzupełnij zeszyt do kaligrafii polonistycznej s.48

ŚRODA 08.04.2020

 • Porozmawiaj z Rodzicami o tradycjach i zwyczajach świątecznych.
 • Naucz się pięknie czytać wiersz Ps.74-75. Odpowiedz na pytania, które są pod wierszem.
 • Uzupełnij ćwiczenia matematyczne s.70-71
 • Uzupełnij ćwiczenia polonistyczne s.66, 67, 68, 69.