Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach

ogłasza zapisy do

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacją objęte będą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapisy przyjmowane będą od 01 do 31 marca 2020 roku w godzinach 8.00 – 16.00.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego oraz zainteresowanych składają pisemną „Kartę zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Laszczynach.”

Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są u nauczycieli wychowawców oraz w sekretariacie szkoły.

Pragniemy poinformować, że pobieranie nauki przez uczniów odbywa się nieodpłatnie. Troskę o sprawy finansowe przejęło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny, które jest jednocześnie organem prowadzącym placówkę.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność grup stwarza możliwość indywidualnego traktowania dziecka.  Od momentu przybycia do szkoły dzieci uczą się języka angielskiego.

Placówka jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Dzieci uczestnicząc w różnych uroczystościach szkolnych mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i zdobytych umiejętności.

Serdecznie zapraszamy!