1 września 2016 roku rozpoczęliśmy nowy rok nauki.
Z wielką chęcią i zapałem podjęliśmy nowe zadania.

Aktualności, Rok 2016/2017