WYCIECZKA DO LEŻAJSKA

KWIECIEŃ 2019

4 kwietnia uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (grupa starsza) udali się na wyjazd edukacyjny do Leżajska. Wyjazd ten odbył się dzięki realizacji PROGRAMU Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym. Nazwa programu AGRESJI – STOP! obejmował dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego, między innymi zajęcia warsztatowe w Leżajsku ( lepienie z gliny ceramicznej ozdób wielkanocnych). Zajęcia kształtowały  umiejętności związane z aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz wdrażały do aktywności plastycznej, ruchowej i poznawczej.

Podczas wyjazdu dzieci i uczniowie zwiedzili również Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku.

Aktualności, Rok 2018/2019